شغل نشان

برچسب‌ "پیش‌ بینی ابتلا به کرونا با انگشتر"

پیش‌ بینی ابتلا به کرونا با انگشتر هوشمند که محقق ایرانی طراحی کرده

سعید ارجمندی | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۹۹ - ۱۲:۲۹

پیش‌ بینی ابتلا به کرونا با انگشتر هوشمندی که علی رضایی، مدیر اجرایی RNI محقق ایرانی بههمراه تیمش طراحی کرده است امکان پذیر…