شغل نشان

برچسب‌ "چشم گردباد"

ثبت تصاویری از چشم سوپر گردباد نپارتاک توسط ناسا !

چنگیز قیاسی | سه‌شنبه 26 مرداد 95 - 08:28

 ثبت تصاویری از چشم سوپر گردباد نپارتاک توسط ناسا در حالی توسط این سازمان بین المللی فضایی منتشر شده است که این گردباد…