آرشیو برچسب: کلاس اول دبستان

دیکته درس ع کلاس اول دبستان

دیکته درس ع کلاس اول دبستان

دیکته درس  ع کلاس اول دبستان علی ـ  معصومه ـ  جمع ـ  عزیز شروع ـ  عمو ـ  عید ـ  مزرعه ـ  دعا ـ  بعد  عروسک ـ  شمع ـ  ساعت ـ عکس ـ  جمعه   عسل ـ عروس ـ  عصر ـ  عبادت ـ  عادت   علف ـ  علامت ـ  عاشورا ـ  تاسوعا ـ  عاقل  علاقه ـ  عدد ـ  جعفر ـ  سعید ـ  کعبه  عینک ـ  جعبه ـ  عجله ـ  مربّع  عقربه ـ دفاع ـ  سعدی معمولی ـ تعمیر معصومه خواهر علی است . سعید بعد از درس وسایل خود را جمع می کند . ما هر کاری را با نام خدا ...

متن کامل »

دیکته درس ذ کلاس اول دبستان

دیکته درس ذ کلاس اول دبستان

دیکته درس  ذ کلاس اول دبستان گذشته ـ اذان ـ لذّت ـ آذر   دلپذیر ـ می گذارد   ذرّت ـ ذرّه بین ـ نذری ـ لذیذ  موذی ـ اَبوذر ـ زیر گذر  ذخیره ـ پذیرایی ـ آذربایجان  ذرّه ـ می گذرم  می گذری ـ می گذرد   می گذریم  می گذرید ـ می گذرند  گذاشتم ـ  گذاشتی ـ گذاشت   گذاشتیم ـ  گذاشتید ـ گذاشتنی به نام او که خوبی ها را با ذرّه بین می بیند . ما از دیدن شالیزار ها لذّت می بریم . سال گذشته در کلاس اوّل درس می خواندم . مادر بزرگ با شنیدن صدای اذان نماز خواند . مورچه ها برای زمستان آذوقه ذخیره می کنند . آذر دفتر و دو کتاب فارسی خود را در کیفش گذاشت . ابوذر یک بسته ذرّت ...

متن کامل »

دیکته درس ص کلاس اول دبستان

دیکته درس ص کلاس اول دبستان

دیکته درس ص کلاس اول دبستان صدا ـ مخصوص ـ صدف ـ صورت  صاف ـ صابون ـ صندوق ـ صد ـ صف ـ صبر    صفر ـ قرص –ـ قصر ـ نصف ـ مصر ـ منصور صبور ـ صادق ـ صمد ـ صخره ـ تصویر ـ مصرف ناقص ـ صورتی ـ تصادف ـ صدمه صدقه ـ صدیقه ـ فاصله ـ قاصدک   به نام  آفریننده ی چهار فصل قشنگ آسمان صاف و آبی دریا خیلی دیدنی است . مادرم روزی صد صلوات می فرستد. در فصل بهار درختان شکوفه می دهند . صدای موج دریا به آدم آرامش می دهد . من مسواک مخصوص به خودم دارم . صدف های زیادی در دریا زندگی می کنند . مادر بزرگ در صندوق پارچه ...

متن کامل »

دیکته درس تشدید کلاس اول دبستان

دیکته درس تشدید کلاس اول دبستان

دیکته درس  تشدید کلاس اول دبستان تشدید بزّاز ـ  نجّار  ـ کفّاش  ـ بنّا  ـ قنّاد ـ اوّل تشکّر ـ بچّه ـ نقّاش ـ مدّت ـ  ارّه ـ  جادّه ـ  مربّا بقّال ـ مکّه ـ  سکّه ـ توجّه ـ  مربّی ـ شدّت ـ تولّد ـ تکّه  موفّق ـ  قلّک ـ  ملّی ـ  دقّت ـ  مجلّه ـ سجّاده ـ تهیّه ـ  زرّافه ـ  مرتّب ـ مجلّه یِ رُشد ـ محلِّ زندگی من  اوّل هر کار به نام خدا جمله ای از امام اوّل (ع) ، که فرموده است :” کسی که دانا شود ، راه را پیدا می کند.” من در کلاس اوّل درس می خوانم . بچّه ها از آموزگار خود تشکّر کردند . مادرم ...

متن کامل »

دیکته درس « خوا » کلاس اول دبستان

دیکته درس « خوا » کلاس اول دبستان

دیکته درس « خوا » کلاس اول دبستان خواهر ـ خواب ـ خواهش ـ خواندن خواست ـ خوانا ـ خواربار ـ گوشت خوار ـ گیاه  خوار اُستخوان ـ خواننده ـ خواهرم ـ خواهرت ـ خواهرش خواهرمان ـخواهرتان ـ خواهرشان ـ خوابیدم ـ خوابیدی خوابید ـ خوابیدی ـ خوابیدید خوابیدند ـخواستم ـ خواستی خواست ـ خواستیم ـ خواستید ـ خواستند ـ می خوانم می خوانی ـ می خواند ـ می خوانیم ـ می خوانید ـ خواهش کردم خواهش کردی  ـ خواهش کرد ـخواهش کردیم ـ خواهش کردید خواهش کردند ـ بخوانم ـ بخوانی بخواند ـ بخوانیم ـ بخوانید ـ بخوانند به نام ...

متن کامل »

دیکته صوتی درس « ژ » کلاس اول دبستان

دیکته صوتی درس « ژ » کلاس اول دبستان

دیکته صوتی درس « ژ » کلاس اول دبستان ژاله ـ منیژه ـ گل پژمرده ـ ژاله ـ منیژه   پژمرده ـ ماژیک ـ ژاکت ـ آژیر   شارژ ـ تاژ ـ ژیلا ـ بیژن ـ ژله ژو ـ ژیان ـ پژمان ـ مژده  رژه ـ مژگان ـ ژاپن ـ رژیم آژانس ـ ماساژ ـ شوفاژ ـ گاراژ   آرژانتین ـ اِژدها ـ اِنرژی   پیژامه ـ لاله ی واژگون ـ ژاله و منیژه با ماشین پژو به ژاپن می روند. امروز ژاله و منیژه به گل ها آب دادند. به نام آن که ژاله شبنم را آفرید . اگر به گل آب نرسد پژمرده می شود . ماشین پلیس آژیر می کشد . ژاله و منیژه به گل ها آب می دهند . سربازان در برابر رهبر رژه رفتند . او ماشین را داخل گاراژ برد .  تلفن همراه پدرم شارژ ندارد . ...

متن کامل »