شغل نشان

برچسب‌ "کنترل مصرف انرژی هنگام پرواز"

کنترل مصرف انرژی زاغ ها هنگام پرواز ، الگویی برای ساخت پهپاد ؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه، ۲۲ مرداد ۹۶ - ۰۸:۳۷

کنترل مصرف انرژی زاغ ها هنگام پرواز ، الگویی برای ساخت پهپاد خواعد بود .چرا که محققان دانشگاه لوند سوئد نشان داده‌اند زاغ‌…