آرشیو برچسب: کوله‌پشتی حل اندام انسانی

حمل اندام انسانی قطع شده و دارو با کوله‌پشتی فریزری !

کوله‌پشتی فریزری

حمل اندام انسانی قطع شده و دارو با کوله‌پشتی فریزری در حالی امکان پذیر خواهد شد که توسط محققان فریزری ساخته‌ شده و همانند یک کوله‌پشتی معمولی قابل حمل بود و جابجایی آن نیز به آسانی  امکان پذیر است. با این حال این فناوری می توان تحولی بزرگی را در انتقال دارو و اندام‌های انسانی که بر اثر تصادافات قطع خواهد شد ایجاد کند. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »