شغل نشان

برچسب‌ "کوله‌پشتی فریزری"

حمل اندام انسانی قطع شده و دارو با کوله‌پشتی فریزری !

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۲۳ شهریور ۹۵ - ۱۱:۳۱

حمل اندام انسانی قطع شده و دارو با کوله‌پشتی فریزری در حالی امکان پذیر خواهد شد که توسط محققان فریزری ساخته‌ شده و…