بلیط-ارزان-هواپیما

برچسب‌ "کوچکترین دستگاه تصویربرداری جهان"

کوچکترین دستگاه تصویربرداری جهان در استرالیا ساخته شد

چنگیز قیاسی | جمعه، ۰۳ مرداد ۹۹ - ۱۱:۱۱

کوچکترین دستگاه تصویربرداری جهان تنها به اندازه یک تار موی انسان ضخامت دارد و این ویژگی خارق العاده تحول عظیمی در دنیای تجهیزات…