شغل نشان

برچسب‌ "گرانش زمین"

نقش جاذبه ماه بر میزان شدت زلزله در زمین ؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه، ۰۵ آذر ۹۶ - ۰۸:۰۸

نقش جاذبه ماه بر میزان شدت زلزله در زمین فرضیه ای است که این روزها توسط دانشمندان ژاپنی مورد بررسی و مطالعه قرار…

ردیابی نیروی گرانش زمین در نقشه های جدید هوایی ؟

چنگیز قیاسی | جمعه، ۱۵ مرداد ۹۵ - ۱۰:۱۱

ردیابی نیروی گرانش زمین در نقشه های جدید هوایی موضوعی است که توسط گروه ژئودزی استرالیا غربی در دانشگاه کورتین ارائه شده است.گرانش…