شغل نشان

برچسب‌ "۲۰۱۶ QA1"

عبور سیارک ۲۰۱۶ RB2 از کنار زمین

چنگیز قیاسی | یکشنبه 21 شهریور 95 - 09:42

عبور سیارک ۲۰۱۶ RB2 از کنار زمین در حالی مورد توجه قرار گرفته است که تنها در کمتر از ۱۴ روز این دومین…