شغل نشان

برچسب‌ "2013 TX68"

سیارک ۲۰۱۳ TX68و جزئیات عبور آن از کنار زمین ؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه 18 بهمن 94 - 08:14

سیارک ۲۰۱۳ TX68 و جزئیات عبور آن از کنار زمین در روز ۵ مارس ۲۰۱۶ و مصادف با ۱۵ اسفند ۹۴  در حالی…