شغل نشان

برچسب‌ "3D4MD"

تولید ابزار پزشکی در فضا با پرینتر سه بعدی خورشیدی ۳D4MD

چنگیز قیاسی | جمعه 24 دی 95 - 01:33

تولید ابزار پزشکی در فضا با پرینتر سه بعدی خورشیدی ۳D4MD  راه حلی ساده و کارآمدی است که یک شرکت در تورنتوی کانادا…