شغل نشان

برچسب‌ "400 تومانی"

خداحافظی با بنزین 400 تومانی از اوایل اردیبهشت

چنگیز قیاسی | جمعه 22 فروردین 93 - 12:10

به گزارش میهن پست -در آستانه تعیین قیمت جدید بنزین توسط دولت و توقف واریز بنزین 400 تومانی از اردیبهشت ماه، پس از…