شغل نشان

برچسب‌ "9 سیاره قابل سکونت"

رصد ۹ سیاره قابل سکونت دیگر توسط تلسکوپ فضایی کپلر ؟

چنگیز قیاسی | پنج‌شنبه 23 اردیبهشت 95 - 12:28

رصد ۹ سیاره قابل سکونت دیگر توسط تلسکوپ فضایی کپلر درحالی توسط ناسا اعلام شد که درست ۱۴ اردیبهشت ماه بود که ستاره‌شناسان…