شغل نشان

برچسب‌ "A’ Design 2016"

پناهگاه اضطراری قابل حمل برنده جایزه طلایی طراحی A’ Design 2016 شد

چنگیز قیاسی | شنبه 27 شهریور 95 - 09:52

پناهگاه اضطراری قابل حمل در حالی برنده جایزه طلایی طراحی A’ Design 2016 شد است که ابتکار در طراحی پناهگاه‌های اضطراری موجب شده…