شغل نشان

برچسب‌ "ability to read written in pigeons"

توانایی خواندن نوشته در کبوترها وجود دارد ؟!

طاهره تکش | دوشنبه 20 شهریور 96 - 12:08

آیا توانایی خواندن نوشته در کبوترها وجود دارد ؟! بله پاسخ به این سوال درست است. کبوترها با توانایی خاصی که دارند می…