شغل نشان

برچسب‌ "Adolf Dassler"

کفش هایی که سرنوشت فوتبال را تغییر داد ؟

مهتاب کیانی | پنج‌شنبه 04 آبان 96 - 08:49

کفش هایی که سرنوشت فوتبال را تغییر داد، بله درست است ، این کفش بود که توانست سرنوشت فوتبال را به کلی تغییر…