شغل نشان

برچسب‌ "Air bus"

افتتاح اتوبوس‌ هوایی چینی که بالاتر از ترافیک حرکت می کند !

چنگیز قیاسی | پنج‌شنبه 14 مرداد 95 - 09:32

اگر مخاطب میهن پست هستید حتما خبر تولید اتوبوس‌های هوایی چینی که بالاتر از ترافیک حرکت می کنند را فراموش نکرده اید، اتوبوسی…