شغل نشان

برچسب‌ "Air bus"

افتتاح اتوبوس‌ هوایی چینی که بالاتر از ترافیک حرکت می کند !

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۴ مرداد ۹۵ - ۰۹:۳۲

اگر مخاطب میهن پست هستید حتما خبر تولید اتوبوس‌های هوایی چینی که بالاتر از ترافیک حرکت می کنند را فراموش نکرده اید، اتوبوسی…