شغل نشان

برچسب‌ "Alpha Centauri"

کاوشگر Sprite ، کوچک‌ ترین کاوشگر فضایی با زمین ارتباط گرفت

چنگیز قیاسی | دوشنبه 23 مرداد 96 - 09:26

کاوشگر Sprite ، کوچک‌ ترین کاوشگر فضایی در حالی با موفقیت با پایگاه زمینی خود ارتباط گرفته است که این کاوشگر در واقع کوچک‌…

پایان عمر زمین در پیش بینی جدید استیون هاوکینگ ؟

سعید ارجمندی | پنج‌شنبه 01 تیر 96 - 11:31

پایان عمر زمین  در حالی اکنون از نظر استیون هاوکینگ در حدود 200 تا 500 سال آینده تخمین زده شده که این فیزیکدان…