شغل نشان

برچسب‌ "Artificial leaf"

برگ مصنوعی که بهتر از برگ درخت فتوسنتز می کند ؟

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۱۸ خرداد ۹۵ - ۰۸:۴۳

برگ مصنوعی که بهتر از برگ درخت فتوسنتز می کند؟ خبری که نه تنها واقعیت دارد بلکه به اعتقاد بعضی از محققین این…