آرشیو برچسب: Artificial leaf

برگ مصنوعی که بهتر از برگ درخت فتوسنتز می کند ؟

برگ مصنوعی که بهتر از برگ درخت فتوسنتز می کند

برگ مصنوعی که بهتر از برگ درخت فتوسنتز می کند؟ خبری که نه تنها واقعیت دارد بلکه به اعتقاد بعضی از محققین این فناوری است که با توسعه آن برای تسخیر فضا به انسان کمک خواهد کرد. محققان دانشگاه هاروارد سیستمی شبیه به برگ ساخته‌اند که می‌تواند انرژی خورشید را بهتر از برگ طبیعی ذخیره کند. این سیستم با تقلید از فرایند طبیعی فتوسنتز انرژی خورشیدی را گرفته و آن را به انرژی شیمیایی یا سوخت مایع تبدیل می‌کند. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »