شغل نشان

برچسب‌ "Daily sleep Japanese workers"

تصاویری از خواب روزانه کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی !

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۰۸ مرداد ۹۷ - ۰۸:۱۴

خواب روزانه کارمندان ژاپنی در مکان های عمومی معضل جدیدی در این کشور است که با افزایش حجم کاری آن ها به وجود…