شغل نشان

برچسب‌ "Death Valley"

نگاهی به راز و رمزهای سنگ‌های متحرک دره مرگ + عکس

چنگیز قیاسی | جمعه 28 مهر 96 - 05:42

راز و رمز سنگ‌های متحرک دره مرگ را تا قبل از ارائه دلایل علمی بسیار متفاوت و گاهی نیز بیان آن برای مردم…