آرشیو برچسب: Domino DRU

ربات هوشمند پیتزا رسان Domino DRU با موفقیت آزمایش شد ؟

ربات هوشمند پیتزا رسان Domino DRU در حالی با موفقیت آزمایش شد که این روزها کمکم باید شاهد حضور ربات ها در تمامی ابعاد زندگی خود باشیم. چرا که یک شرکت استرالیایی رباتی را طراحی کرده است که می تواند به صورت خودکار پیتزا را درب منازل مشترکین رستوران ها برساند. با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »