آرشیو برچسب: EGNOS

افزایش ایمنی پروازها در اروپا با سیستم جهت یابی ماهواره ای اگنوس

سیستم جهت یابی ماهواره ای اگنوس

افزایش ایمنی پروازها در اروپا با سیستم جهت یابی جدید ماهواره ای اگنوس این روزها در حالی مورد توجه کارشناسان بخش هوافضا در اروپار قرار گرفته است که هواپیما و هلیکوپتر سال هاست از جهت یابی ماهواره ای استفاده می کنند، اما سیگنال سیستم مکان یابی جهانی همیشه دقت کافی را ندارد. اما حالا فناوری جدید اروپایی ها یعنی سامانه جهت یابی اگنوس می خواهد این مشکل را برای همیشه حل می کند. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »