شغل نشان

برچسب‌ "Eugene Parker"

کاوشگر خورشیدی پارکر Parker سال 2018 به اتمسفر خورشید می رود

چنگیز قیاسی | جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶ - ۱۲:۱۷

کاوشگر خورشیدی پارکر Parker سال 2018 در حالی روانه ی اتمسفر خورشید خواهد شد که سازمان هوانوردی و فضایی ملی آمریکا تاکنون کاوشگران زیادی را…