شغل نشان

برچسب‌ "Eugene Parker"

کاوشگر خورشیدی پارکر Parker سال 2018 به اتمسفر خورشید می رود

چنگیز قیاسی | جمعه 19 خرداد 96 - 12:17

کاوشگر خورشیدی پارکر Parker سال 2018 در حالی روانه ی اتمسفر خورشید خواهد شد که سازمان هوانوردی و فضایی ملی آمریکا تاکنون کاوشگران زیادی را…