شغل نشان

برچسب‌ "Exocet Chair"

Exocet Chair صندلی متناسب با فرم بدن انسان

طاهره تکش | یکشنبه 14 آبان 96 - 09:50

Exocet Chair صندلی متناسب با فرم بدن انسان و یا به عبارتی دیگر طراحی صندلی متناسب با فرم بدن انسان در پاسخ به…