شغل نشان

برچسب‌ "EyeQue"

کیت تست بینایی EyeQue دستگاه کوچک اپتومتریستی که با موبایل کار می کند

چنگیز قیاسی | یکشنبه 06 اسفند 96 - 04:00

کیت تست بینایی EyeQue دستگاه کوچک اپتومتریستی که با موبایل کار می کند محققان موفق به توسعه یک کیت شخصی قابل حمل برای…