شغل نشان

برچسب‌ "Faun Trackway"

ماشین راه ساز جدیدی که در ۶ دقیقه جاده سازی می کند!

سعید ارجمندی | چهارشنبه 30 تیر 95 - 07:48

ماشین راه ساز جدیدی که در ۶ دقیقه جاده سازی می کند توسط شرکت  Faun Trackway ساخته شده . این شرکت در کشور…