آرشیو برچسب: FEMA

آمادگی ما در هنگام برخورد سیارک با زمین تا چه اندازه است؟

برخورد سیارک با زمین

آمادگی ما در هنگام برخورد سیارک با زمین تا چه اندازه است؟ این سوالی بود که ناسا و آژانس فدرال مدیریت وضعیت اضطراری FEMA برای پاسخ به آن قصد دارند یک شبیه سازی بزرگ از برخورد سیارک با زمین انجام دهند . برای مشاهده توضیحات بیشتر با میهن پست همراه باشید .

متن کامل »