شغل نشان

برچسب‌ "Gastrodia kuroshimensis"

گیاه عجیب گاستوردیا که بدون فتوسنتز و شکوفه رشد می کند ؟!

مهتاب کیانی | چهارشنبه، ۰۱ شهریور ۹۶ - ۱۰:۰۱

گیاه عجیب گاستوردیا که بدون فتوسنتز و شکوفه رشد می کند در حالی توسط محققان دانشکده علوم دانشگاه کوبه ژاپن کشف شده‌ است…