شغل نشان

برچسب‌ "Glance Clock"

با ساعت دیواری هوشمند Glance Clock آشنا شوید

سعید ارجمندی | چهارشنبه 31 شهریور 95 - 07:42

با ساعت دیواری هوشمند Glance Clock در حالی می شود از زمان دقیق انجام هر کاری مطلع شد که با تنطیم این ساعت می…