شغل نشان

برچسب‌ "Google Glass"

آموزش کدهای مورس با عینک گوگل در کمتر از ۴ ساعت امکان پذیر شد ؟

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۰۹ شهریور ۹۶ - ۱۰:۰۷

آموزش کدهای مورس با عینک گوگل در حالی و در کمتر از ۴ ساعت امکان پذیر شد است که محققان موسسه فناوری جورجیا…