شغل نشان

برچسب‌ "Hantavirus"

آیا ویروس هانتا Hantavirus جدید چینی قدمتی 70 ساله دارد ؟

چنگیز قیاسی | جمعه، ۰۸ فروردین ۹۹ - ۰۸:۴۱

ویروس هانتا Hantavirus یه ویروس و یک بیماری جدید نیست چرا که داکتر سمیه شیخ، دانشمند سوئدی در در جدیدترین تویت خود نوشته…