شغل نشان

برچسب‌ "HATS-18b"

سیاره HATS-18b با ظاهری سوزان شبیه مشتری رصد شد

چنگیز قیاسی | یکشنبه، ۲۳ خرداد ۹۵ - ۰۶:۱۷

سیاره HATS-18b با ظاهری سوران شبیه مشتری در حالی توسط دانشمندان رصد شد که این سیاره یک «مشتری داغ» غول‌پیکری است ک اخیرا…