آرشیو برچسب: HIP68468

کشف ستاره ای مشابه خورشید که تقریبا تمام منظومه اش را بلعید !

ستاره ای مشابه خورشید

کشف ستاره ای مشابه خورشید که تقریبا تمام منظومه اش را بلعید در حالی توسط دانشمندان مرکز دانشگاهی شیکاگو انجام گرفته که این ستاره ۳۰۰ سال نوری از زمین فاصله داشته و دو سیاره یکی مشابه زمین و دیگری مشابه نپتون در اطرافش قرار دارند . برای مشاهده توضیحات بیشتر در ادامه با میهن پست همراه باشید .

متن کامل »