شغل نشان

برچسب‌ "House Slalom"

ورزش های زمستانی بر روی ساختمان هایی با معماری عجیب !

سعید ارجمندی | شنبه 06 آذر 95 - 08:45

ساختمان هایی که می توانید روی آنها ورزش های زمستانی انجام دهید در حقیقت سازه های عظیمی بوده که برخی از آنها حتی…