شغل نشان

برچسب‌ "Human Errors"

نگاهی به سیستم قدرتمند موشک های هوایی ایران + عکس

چنگیز قیاسی | دوشنبه 07 اردیبهشت 94 - 11:44

به گزارش میهن پست – قاصد یک بمب هوشمند دورایستا با نام فنی GBU-۷۸/A است. سرجنگی ۲۰۰۰ پوندی قدرت تخریب بسیار زیادی را برای قاصد…