آرشیو برچسب: Human Errors

نگاهی به سیستم قدرتمند موشک های هوایی ایران + عکس

به گزارش میهن پست – قاصد یک بمب هوشمند دورایستا با نام فنی GBU-۷۸/A است. سرجنگی ۲۰۰۰ پوندی قدرت تخریب بسیار زیادی را برای قاصد فراهم می آورد. از آنجایی که هدایت این بمب به صورت تلویزیونی غیرفعال (TV-Passive) است، دشمن امکان ایجاد اخلال در هدایت آن را ندارد.

متن کامل »