شغل نشان

برچسب‌ "ICANN"

مدیریت و کنترل اینترنت دنیا با ۷ کلید سری اصلی و ۷ کلید یدکی ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه 01 آبان 96 - 12:09

مدیریت و کنترل اینترنت دنیا با ۷ کلید سری اصلی و ۷ کلید یدکی در حالی انجام می شود که اینترنت هنوز در…