شغل نشان

برچسب‌ "Intruder Alert"

دانشمندان امشب ناظر عبور یک سیارک از کنار زمین هستند

چنگیز قیاسی | یکشنبه، ۰۹ آبان ۹۵ - ۱۰:۵۲

دانشمندان امشب در حالی ناظر عبور یک سیارک از کنار زمین هستند  که این سنگ بزرگ فضایی سعاتی دیگر به فاصله نسبتا نزدیکی…