شغل نشان

برچسب‌ "Iran Air"

جزئيات تعويق واگذاري شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه 10 فروردین 94 - 09:46

به گزارش ميهن پست – هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران از هنگام تأسیس در سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۶۰ «هواپیمایی ملی ایران» نام داشت…