شغل نشان

برچسب‌ "Jupiter’s north pole"

قطب شمال سیاره مشتری از دریچه دوربین فضاپیمای جونو

چنگیز قیاسی | یکشنبه 15 مرداد 96 - 03:56

فضاپیمای جونو در طول مامورریت خود تاکنون توانسته است به نزدیک‌ترین فاصله‌ی  به سیاره‌ی مشتری برسد و تصاویر زیادی از این فاصله تهیه و…