شغل نشان

برچسب‌ "Kepler-452b"

ناسا سیاره قابل سکونت Kepler-452b را به صورت رسمی معرفی خواهد کرد ؟!

چنگیز قیاسی | یکشنبه، ۲۴ مرداد ۹۵ - ۰۲:۵۷

سیاره قابل سکونت Kepler-452b را در حالی به صورت رسمی توسط ناسا معرفی خواهد کرد که این برای اولین بار و به وصورت…