شغل نشان

برچسب‌ "left handed"

راست دست‌ها و چپ دست‌ها چگونه تصمیم می‌گیرند ؟

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۳ اسفند ۹۴ - ۰۸:۵۴

راست دست‌ها و چپ دست‌ها چگونه تصمیم می‌گیرند؟ این سوالی است که همواره در بحث روانشناسی و به عبارتی دیگر در بحث شخصیت…