آرشیو برچسب: LHC

سیگنال های ذره بنیادی شتاب دهنده سرن از بین رفت ؟!

شتاب دهنده هادرونی

سیگنال های ذره بنیادی شتاب دهنده هادرونی سرن از بین رفت؟ این خبری است که جامعه علمی و بخصوص دست اندرکاران بزرگترین مرکز تحقیقات فیزیک هسته ای جهان را در نگرانی فرو برده و این شتاب دهنده بزرگترین مرکز تحقیقات فیزیک هسته ای جهان یا همان «سرن» دانشمندان را از آنچه که به دنبالش بودند یا امید به کشف آن داشته اند مأیوس کرد. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »