شغل نشان

برچسب‌ "Libelule"

خودرو آبی‌خاکی Libelule با قابلیت‌هایی خاص برای تردد از موانع !

چنگیز قیاسی | شنبه 23 مرداد 95 - 02:24

خودرو آبی‌خاکی Libelule طراحی شده است تا بتواند از همه جا عبور کند چرا که خودروهای امروزی به ندرت توانایی این را دارند…