شغل نشان

برچسب‌ "lunula ناخن"

سفیدی انتهای ناخن‌ها نشان دهنده ی چه پیامی در بدن است ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه 01 آبان 96 - 02:22

سفیدی انتهای ناخن‌ها نشان دهنده ی چیست و آیا شما نیز تاکنون به شکل هلال را در انتهای ناخن‌های خود توجه کرده‌اید و…