آرشیو برچسب: MCG+07-33-027

تصویر کهکشان ستاره‌فشان توسط تلسکوپ هابل ثبت شد

کهکشان ستاره‌فشان

تصویر کهکشان ستاره‌فشان توسط تلسکوپ هابل و سازمان فضایی ناسا منتشر شده است . نام این کهکشان  MCG+07-33-027 بوده و می تواند در هر سال صد ها ستاره تولید کند . برای مشاهده تصویر این کهکشان و توضیحات بیشتر در ادامه با میهن پست همراه باشید .

متن کامل »