شغل نشان

برچسب‌ "MESO"

تجربه مذاکره ای موفق با تکنیک اثربخش MESO ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه 07 مرداد 98 - 11:28

تجربه مذاکره ای موفق با تکنیک اثربخش MESO  موضوعی است که این روزها مورد توجه افراد موفق قرار گرفته است. بنابراین راه اندازی…