شغل نشان

برچسب‌ "Monarch butterfly"

مهاجرت شاه‌پروانه‌ها توسط محققیان رمزگشایی شد؟

مهتاب کیانی | سه شنبه، ۳۱ مرداد ۹۶ - ۰۶:۴۳

مهاجرت شاه‌پروانه‌ها توسط محققیان رمزگشایی شد؟ این موضوعی بود که محققان سال ها در پی دستیابی به راز و رمزهای این مهاجرت بزرگ…