شغل نشان

برچسب‌ "MOON Express"

فروش خاک کره ماه در سال ۲۰۲۰ ، واقعیتی که رخ خواهد داد ؟

سعید ارجمندی | جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶ - ۰۹:۳۷

فروش خاک کره ماه در سال ۲۰۲۰ در حالی عملی خواهد شد که این معامله از طریق شرکت خصوصی MOON Express انجام پذیر خواهد…