آرشیو برچسب: MOON Express

فروش خاک کره ماه در سال ۲۰۲۰ ، واقعیتی که رخ خواهد داد ؟

فروش خاک کره ماه

فروش خاک کره ماه در سال ۲۰۲۰ در حالی عملی خواهد شد که این معامله از طریق شرکت خصوصی MOON Express انجام پذیر خواهد بود و در این میان نیز مدیران این شرکت معتقدند با آغاز فروش خاک کره ماه به زودی این معامله به ارزشمند ترین معامله غیر زمینی بر روی کره زمین تبدیل خواهد شد. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »