شغل نشان

برچسب‌ "No man can live more than 115 year"

طول عمر یک انسان در کره زمین تا اطلاع ثانوی ۱۱۵ سال است ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه 19 مهر 95 - 10:20

طول عمر یک انسان در کره زمین تا اطلاع ثانوی ۱۱۵ سال است ؟ این موضوع پژوهشی بوده است که دانشمندان دانشکده پزشکی…